برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

افلییشن مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به شرح زیر است:

Social Determinants of Health Research Center, Health
Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz
University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
-----------------------------------------------------------------
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
.
 

کارگاه آموزش کاربردی داده کاوی اطلاعات با رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

گزارش کارگاه "آموزش کاربردی داده کاوی اطلاعات با رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت/ شاخص های عدالت در سلامت/ شاخص های توسعه پایدار سلامت"
1397/08/28

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز پنج شنبه مورخه 1397.08.10 ساعت 12:00-14:30در محل سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی مرکز با هدف بررسی طرح و پایان نامه هایی که به مرکز تحقیقات ارسال شده بودند تشکیل شد.
1397/08/27

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز سه شنبه مورخه 1397.06.06 ساعت 12:30-14:30در محل سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی مرکز با هدف بررسی طرح و پایان نامه هایی که به مرکز تحقیقات ارسال شده بودند تشکیل شد.
1397/08/27

تشکیل جلسه هماهنگی کارگاه آموزشی

تشکیل جلسه هماهنگی کارگاه آموزشی « نقش و مسئولیت رسانه و آسیب های اجتماعی » با نهادها و سازمانهای مرتبط استان
1397/05/29