سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با دکتر مهستی علیزاده
مطالب/ برگزاری کارگاه کشوری برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های مردم نهاد                            
      برگزاری کارگاه کشوری برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های مردم نهاد توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران
سه شنبه 24 بهمن 1396
مطالب/ اولین جلسه هماهنگی ثبت خشونت خانگی (Domestic violence Registry) منجر به جرح                            
      در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر علیزاده، به بیان مسئله و بررسی نقش نظام ثبت خشونت ها پرداختند. جناب آقای دکتر صادقی بازرگانی نیز مطالبی در خصوص اهمیت موضوع ثبت خشونت خانگی و مشکلات در این زمینه و راهکارهای مناسب برای کم کردن موانع بیان کردند.
دوشنبه 9 بهمن 1396
مطالب/ کارگاه توان افزایی                            
      این کارگاه به همت معاونت اجتماعی دانشگاه آقای دکتر طاهراقدم و حمایت ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر صومی و با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در مورخه 13/10/1396 – 17/10/1396 تحت عنوان دوره توان افزایی سازمان های مردم نهاد و خیرین مرتبط با سلامت در محل NPMC دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرف مرکز تحقیقات SDH تبریز برگزار گردید
دوشنبه 25 دي 1396
مطالب/ چهاردهمین جلسه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت                            
      چهاردهمین جلسه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، روز سه شنبه مورخه 05/10/1396 راس ساعت 12 در محل سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی تشکیل شد.
يکشنبه 10 دي 1396
مطالب/ دومین جلسه کمیته راهبردی برنامه آموزشی تشکل های مردم نهاد                            
      دومین جلسه کمیته راهبردی برنامه آموزشی سمن ها و خیرین با حضور جمعی از اعضای سمن ها و رئیس مرکز تحقیقات و کارشناس محترم مسئول اداره سمن های معاونت اجتماعی در دفتر مرکز تحقیقات SDH تشکیل شد.
يکشنبه 10 دي 1396
مطالب/ جلسه توانمندسازی سمن ها                            
      جلسه توانمندسازی سمن ها تحت عنوان تعیین نیاز های آموزشی سمن ها در تاریخ 17/08/ 96 در مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید
يکشنبه 12 آذر 1396
مطالب/ جلسه هماهنگی اجرای طرح تعیین سه اولویت مولفه های اجتماعی سلامت در استان آذربایجانشرقی                            
      در مورخه 96.6.28 جلسه ای جهت هماهنگی برای اجرای طرح پژوهشی تعیین سه اولویت مؤلفه های اجتماعی سلامت در استان آذربایجانشرقی که در مورخه 96.6.12 به تصویب معاونت پژوهشی رسید
شنبه 15 مهر 1396
مطالب/ برگزاری سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز                            
      سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت در تاریخ: 1396.06.07 در ساختمان پشمینه،EDC،سالن دانشکده پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 19 شهريور 1396
صفحات/ رییس مرکز                            
       
پنجشنبه 23 مرداد 1393
صفحات/ لیست اعضای مرکز                            
      لیست اعضا
سه شنبه 3 تير 1393