سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با تعیین گرهای اجتماعی
مطالب/ برگزاری کارگاه سلامت                            
      برگزاری کارگاه سلامت در همه سیاست ها ۲۱ تا ۲۳ آذر با حضور نمایندگان سایر سازمان ها و کارشناسان و مسئولین واحدهای معاونت بهداشتی و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در محل NPMC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.
شنبه 25 آذر 1396
مطالب/ همکاری مرکز تحقیقات SDH با سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران                            
      همکاری مرکز تحقیقات SDH با سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری کارگاه کشوری کنترل و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر
شنبه 25 آذر 1396
مطالب/ جلسه توانمندسازی سمن ها                            
      جلسه توانمندسازی سمن ها تحت عنوان تعیین نیاز های آموزشی سمن ها در تاریخ 17/08/ 96 در مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید
يکشنبه 12 آذر 1396
صفحات/ طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1395                            
     
يکشنبه 9 اسفند 1394