سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
  طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1395

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

1

اجرای نظام مراقبت خودکشی در شهرستان ملکان

2

بررسی تعیین گرهای اجتماعی موثر بر کمبود فعالیت فیزیکی در جمعیت تحت پوشش مجتمع های سلامت شهر تبریز در سال 1395

3

تعیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر در انجام آزمايش پاپ اسمير در زنان واجد شرايط شهر خلخال

4

بررسی آگاهی از عوامل خطر و علایم هشدار دهنده سرطان و مشارکت در برنامه های غربالگری آن  درشهر تبریز 1395: مطالعه پایه راه اندازی سیستم مراقبت از عوامل خطر، اگاهی و غربالگری سرطان

5

بررسي کیفیت زندگي و ابعاد آن در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر تبریز

6

مقایسه وضعیت، موانع و عوامل مستعد کننده های خود مراقبتی و ارتباط آن با تعیین کننده های اجتماعی سلامت در زنان میانسال شهری و روستایی تبریز

7

بررسی تعیین کننده‌های رفتار خود مراقبتی در بیماران سرپایی قلبی بر مبنای مدل ارتقاء سلامتی پندر


نوشته شده در   يکشنبه نهم اسفند 1394  توسط   بابک زارع آبادی