سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات
 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت


-
        
سلامت معنوی و روانی

-          ارائه عادلانه خدمات سلامت 

-          بیکاری و امنیت شغلی 

-           تغذیه و امنیت غذایی

-          شیوه زندگی سالم

-          آموزش، آگاهی و تحصیلات، سواد سلامت

-           مسکن

-            محیط هاي سالم، شرایط اقلیمی

-            حمایت اجتماعی

-           حاشیه نشینی و مناطق محروم دور افتاده

-            توزیع عادلانه درآمد و امنیت اقتصادی

-           حوادث

-          تکامل جسمی و روانی دوران ابتدای کودکی  

-          تعیین نابرابری ها در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی

-          جنسیت و سلامت

-          مدل سازی و پیشنهاد نظام ثبت تعیین گروههای اجتماعی سلامت

-          مدل سازی و پیشنهاد نظام پایش و ارزشیابی تعیین گرها
نوشته شده در   سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393  توسط   بابک زارع آبادی