سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با پزشکی اجتماعی
مطالب/ نشست امکان سنجی نظام ثبت ، کنترل و پیشگیری از خشونت                            
      این نشست با حضور نمایندگان پزشکی قانونی، بهزیستی، اساتید روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی و جامعه شناسی در تاریخ04/02/1397 در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تبریز برگزار شد.
شنبه 15 ارديبهشت 1397
صفحات/ رییس مرکز                            
       
پنجشنبه 23 مرداد 1393