يکشنبه 3 تير 1397 - 09 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با مولفه های اجتماعی
مطالب/ جلسه توانمندسازی سمن ها                            
      جلسه توانمندسازی سمن ها تحت عنوان تعیین نیاز های آموزشی سمن ها در تاریخ 17/08/ 96 در مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید
يکشنبه 12 آذر 1396
مطالب/ اولین کارگاه کشوری پژوهش در مولفه های اجتماعی سلامت                            
      اولین کارگاه کشوری پژوهش در مولفه های اجتماعی سلامت توسط مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود
شنبه 23 ارديبهشت 1396