سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • سازمانهای همکار
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • تماس با ما
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • رییس مرکز
  • اعضای پژوهشی مرکز
  • برنامه استراتژیک مرکز
  • مقالات
   • مقالات سال 92-95
   • مقالات سال 96
  • اولویتهای پژوهشی
  • پرسشنامه طرح تحقیقاتی
   • word
   • pdf
  • فلوچارت فرایند بررسی طرح های تحقیقاتی
  • کاربرگ درخواست دریافت تشویق مقالات چاپ شده
  • طرحهای تحقیقاتی مصوب
   • طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1393
   • طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1395
  • نظام ثبت خودکشی
  • نظام ثبت خشونت منجر به جرح
  • سازمان هاي همكار
  • تماس با ما
 • پیوندها
  • سازمان جهانی بهداشت
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • معاونت اجتماعی دانشگاه
  • مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • سامانه جامع نظام پیشنهادات