سه شنبه 30 آبان 1396 - 02 ربيع الأول 1439
جستجو :
  برچسب شده با دکتر مهستی علیزاده
مطالب/ جلسه هماهنگی اجرای طرح تعیین سه اولویت مولفه های اجتماعی سلامت در استان آذربایجانشرقی                            
      در مورخه 96.6.28 جلسه ای جهت هماهنگی برای اجرای طرح پژوهشی تعیین سه اولویت مؤلفه های اجتماعی سلامت در استان آذربایجانشرقی که در مورخه 96.6.12 به تصویب معاونت پژوهشی رسید
شنبه 15 مهر 1396
مطالب/ برگزاری سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز                            
      سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت در تاریخ: 1396.06.07 در ساختمان پشمینه،EDC،سالن دانشکده پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 19 شهريور 1396
صفحات/ رییس مرکز                            
       
پنجشنبه 23 مرداد 1393
صفحات/ لیست اعضای مرکز                            
      لیست اعضا
سه شنبه 3 تير 1393