چهارشنبه 5 مهر 1396 - 06 محرم 1439
جستجو :
  برچسب شده با دکتر مهستی علیزاده
مطالب/ برگزاری سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز                            
      سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت در تاریخ: 1396.06.07 در ساختمان پشمینه،EDC،سالن دانشکده پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 19 شهريور 1396
صفحات/ رییس مرکز                            
       
پنجشنبه 23 مرداد 1393
صفحات/ لیست اعضای مرکز                            
      لیست اعضا
سه شنبه 3 تير 1393