جمعه 3 آذر 1396 - 05 ربيع الأول 1439
جستجو :
  برچسب شده با مرکز تحقیقات SDH
مطالب/ اولین کارگاه کشوری پژوهش در مولفه های اجتماعی سلامت                            
      اولین کارگاه کشوری پژوهش در مولفه های اجتماعی سلامت توسط مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود
شنبه 23 ارديبهشت 1396