دوشنبه 3 مهر 1396 - 04 محرم 1439
جستجو :
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

فراخوان همکاری

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز آماده حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه ها ی مرتبط با عوامل تعیین گر سلامت می باشد.
سه شنبه 27 خرداد 1393