پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396 - 29 رجب 1438
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • سازمانهای همکار
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • تماس با ما
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • رییس مرکز
  • اعضای پژوهشی مرکز
  • مقالات
  • اولویتهای پژوهشی
  • پرسشنامه طرح تحقیقاتی
   • word
   • pdf
  • فلوچارت فرایند بررسی طرح های تحقیقاتی
  • کاربرگ درخواست دریافت تشویق مقالات چاپ شده
  • طرحهای تحقیقاتی مصوب
   • طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1393
   • طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1395
  • سازمان هاي همكار
  • تماس با ما
 • پیوندها
  • سازمان جهانی بهداشت
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • سامانه جامع نظام پیشنهادات